Ukrayna’nın restorasyonu için 350 milyar dolar gerekli. En çok paraya ihtiyaç duyulan alanlar nelerdir?

Tarih: 14/09/2022 13:26:28

 

Ukrayna hükümeti, Avrupa Komisyonu ve Dünya Bankası’nın ortak değerlendirmesine göre, Ukrayna’nın yeniden inşası ve toparlanması en az 349 milyar dolara mal olacak. Önümüzdeki bir buçuk ila üç yıl içinde bu fonların neredeyse üçte birine ihtiyaç duyulacak.

Forbes’de çıkan bilgilere göre Ukrayna hükümeti, Avrupa Komisyonu ve Dünya Bankası’nın Brüksel’de yaptıkları ortak değerlendirmede, Ukrayna’yı yeniden inşa etmenin ve restorasyonun maliyeti en az 349 milyar dolar olacak. Bu rakam ülkenin GSYİH’sının 1.6 katına denk gelmektedir.

 

Bu fonların neredeyse üçte birine veya 105 milyar dolara önümüzdeki bir buçuk ila üç yıl içinde kışa hazırlanmak ve gaz satın almak; ulaşım sektörünü onarmak; bir sonraki tarımsal ekimi sağlamak; eğitim, sağlık hizmetlerini acilen restore etmek; yoksul ve yerinden edilmiş insanlara destek olmak için ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Dünya Bankası’nın sunduğu rapora göre, Ukrayna’daki çatışmalardan en çok konut sektörü, ulaşım, ticaret ve sanayi etkilendi.

 

Hangi alanlar en büyük yatırımı gerektirmektedir?

  1. Ulaşım: Yeniden yapılanma için 73.8 milyar dolar gerekiyor ve bunun 8.9 milyar doları acil. Meydana gelen hasar 29.9 milyar dolar.
  2. Mayın temizleme. Maliyetler 73.2 milyar doları aşacak. Yakın gelecekte, ekipman ve eğitim, araştırma ve mayın temizleme için 11 milyar dolara ihtiyaç var. Diğer ülkelerin deneyimi gözönüne alındığında, ülkenin topraklarını temizleme çabalarının onlarca yıl sürmesi gerekebilir.
  3. Konut. Yeniden yapılanma ihtiyacı acil olarak gereken 33.1 milyar dolar dahil 69 milyar dolar. Yerinden edilmiş insanlara geçici konut sağlamak, kışa hazırlanmak ve kısmen hasar görmüş konut binalarını onarmak için. Hasar miktarı 39.2 milyar dolar. %38’i onarılamayacak durumda olan yaklaşık 817.000 konut binası hasar gördü.
  4. Ticaret ve Endüstri. Yeniden yapılanma ihtiyacı 20.8 milyar dolar olup, bunun 6.6 milyar dolarına acilen devlet ve özel kuruluşlardan ihtiyaç duyulmaktadır. Kümülatif kayıplar 47.5 milyar dolar.
  5. Sosyal koruma. Sektörün ihtiyacı 20.6 milyar dolar olup, çoğunluğu nüfusun hassas kesimlerine yönelik sosyal yardımlar ve hizmetlere yönelik cari harcamalara yöneliktir.
  6. Tarım sektörü. Kamu sektörünün yeniden yapılanma için ihtiyacı 18.7 milyar dolar. Özel çiftçiler önümüzdeki yıllarda kendi kaynaklarından çok daha fazla yatırım yapmak zorunda kalacaklar. Toplam kayıp miktarı 28.3 milyar dolar.
  7. Sağlık hizmetleri. 15.1 milyar dolarlık kurtarma ihtiyacı, “olduğundan daha iyi” ilkesini kullanarak yeni altyapı inşa etme maliyetini ve kısmen hasar görmüş tesislerin derhal restorasyonunu, Ukrayna’da rehabilitasyon ve ruh sağlığı hizmetlerini genişletmeyi içeriyor.
  8. Enerji. Kamu sektöründe yeniden yapılanma ihtiyacı, 7.3 milyar doları acil olmak üzere 10.4 milyar dolardır. Zararın 11.7 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.
  9. Eğitim. 2,8 milyar doları acil olmak üzere 9.2 milyar doları aşan ihtiyaçlar, bu ihtiyaçlar arasında yeni güvenlik standartlarına göre yeniden yapılanma, orta ve uzun vadeli eğitim hizmetlerinin sağlanması yer alıyor. Sektör 3.4 milyar dolar zarar gördü.
  10. Finans sektörü ve bankalar. Yeniden yapılanma ihtiyacı 8 milyar dolardır ve bunun 6.4 milyar doları acildir. Bunlar öncelikle kredi zararlarını ve altyapı restorasyon maliyetlerini karşılamak için rezervlerdir. Bankaların potansiyel kayıpları 8,1 milyar dolar.


Kaynak : ukrhaber.com