02:47 am - Sunday 22 April 2018
| | |


Polonya ile Ticaret Yapmak İsteyenlerin Bilmesi Gereken Birçok Şey

By TUİD WebAdmin - Per Haz 23, 7:35 am

1-uBHUMjRUZT3srhF33uxJEQ

Polonya 38 milyonu aşkın nüfusuyla Avrupa Birliği’nin en kalabalık 6. dünyanın ise en kalabalık 35. ülkesidir. Kuzeyinde Baltık Denizi, güneyinde Çek Cumhuriyeti ve Slovakya, doğusunda Ukrayna ve Beyaz Rusya ve batısında da Almanya yer almaktadır. Polonya’nın bu konumu ona Avrupa Birliği ile Rusya ve diğer Asya ülkeleri arasında bir geçiş bölgesi olma özelliği kazandırır. Polonya’nın başkenti Varşova, resmi dili Lehçe ve para birimi Polonya Zlotisi’dir (PLN). 17 Haziran 2016 tarihi itibariyle 1 Türk Lirası (TRY) yaklaşık 1,34 Polonya Zlotisi’dir (PLN).

Dünya Bankası’nın 2014 yılı verilerine göre Polonya 545 milyon dolarlık GSYİH ile bu alanda dünyanın en geniş 23. ve Avrupa Birliği’nin en geniş 9. ekonomisi durumundadır. 2015 yılında üretilen mal ve hizmetlerin dağılımı ise; %3,3 ile tarım, %41,1 sanayi ve %55,6 ile de hizmet sektörü şeklindedir.

OECD raporlarında 2015 yılı işsizlik oranı %7,5 olarak belirtilmiştir ve AB üyeliğinden beri devam eden azalma eğilimi devam etmektedir. Ayrıca birliğe kabul edildiği 2004 yılından beri –2009 küresel ekonomik krizi de dâhil– her yıl pozitif büyüme gerçekleştirebilmiş tek Avrupa Birliği üyesi konumundadır. Enflasyon ise genellikle tek hanelidir ve hatta son yıllarda negatif enflasyon (deflasyon) gözlemlenmektedir. Ancak, yaklaşık 3 yıldır Polonya’da yaşayan birisi olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki; bu olumlu makro ekonomik rakamlar günlük hayatta henüz tam anlamıyla hissedilir bir refah getirmekten çok uzak.

CIA Factbook’ta da belirtildiği üzere ülkenin başlıca doğal kaynakları; kömür, sülfür, bakır, gümüş, amber, tuz ve tarıma elverişli arazilerdir.

2015 yılında Polonya’nın yapmış olduğu ihracatın %27’si Almanya’ya, %6,8’i İngiltere’ye, %6,6’sı Çek Cumhuriyeti’ne gerçekleşmiştir. Polonya’nın ihracatında pay sahibi olan diğer önemli ülkeler ise Fransa, İtalya, Hollanda, Rusya (Rusya ile yaşanan siyasi gerginlikler iki ülke açısından da ticareti ciddi anlamda etkilemektedir.), İsveç, Macaristan ve Slovakya olarak sıralanabilir. Başlıca ihracat ürünleri; makineler, mekanik cihazlar, elektrikli makine ve cihazlar, motorlu kara taşıtları, mobilya ve aydınlatma araçları olarak sıralanabilir.

İhracatta olduğu gibi ithalatta da Almanya Polonya için en önemli ülke konumundadır. 2015 yılında yapılan tüm ithalatın %27,6’sı Almanya’dan, %7,5’i Çin Halk Cumhuriyeti’nden, %7,2’si Rusya’dan gerçekleşmiştir. Hollanda, İtalya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Belçika ve İngiltere ithalat açısından diğer önemli ülkelerdir. Başlıca ithalat ürünleri ise; makineler, mekanik cihazlar, elektrikli makine ve cihazlar, motorlu kara taşıtları, mineral yakıtlar, mineral yağlar, plastikler ve mamulleridir.

1-DjsVx1Gmt7468XHugU7J0g

Yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi Polonya’nın dış ticaret hacmi kısa sürede 2009 krizi öncesine rakamlara gelmiştir. 2015 yılında ise toplam hacmin bir hayli gerilemesine rağmen ticaret hacmi dengesi son 10 yılda ilk kez pozitif olarak gözlemlenmiştir.

Türkiye’nin Polonya’dan ithal ettiği ürünlerin başında makineler, mekanik cihazlar, elektrikli makine ve cihazlar, motorlu kara taşıtları, kauçuk ve kauçuktan eşyalar, plastikler ve mamulleri, mobilya, parfümeri ve kozmetik ürünleri gelmektedir.

Türkiye’nin Polonya’ya ihraç ettiği balıca ürünler ise; motorlu kara taşıtları, tekstil mamulleri ve hazır giyim, makineler, mekanik cihazlar, yaş meyve ve kabuklu meyveler, turunçgiller, elektrikli makine ve cihazlar ve plastikler ve mamulleri olarak gözlemlenmektedir.

1-V2wXUM72OmdixS4FBxekqg

Türkiye Polonya arasındaki ticaret hacmi son 10 yılda neredeyse iki katına çıkarak 5,3 milyar dolarlık hacme ulaşmıştır. Bu da Türkiye’nin tüm dış ticareti içinde, hem ihracatta hem de ithalatta yaklaşık olarak %1,5’luk bir değere karşılık gelmektedir. İthalat ihracat dengesi ise ithalat yönüne doğru olmakla birlikte son yıllarda azalma eğilimi göstermektedir.

2014 yılında Türkiye ve Polonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 600. yılı olması nedeniyle birçok sanatsal, kültürel ve akademik faaliyetler gerçekleştirilmiştir. O dönemde yakalanan ivme, iki ülkenin siyasilerinin sıklıkla gerçekleştirdiği karşılıklı ziyaretlerle devam ettirilmiştir.

Varşova Ticaret Müsteşarlığı’nın verilerine göre Polonya’da yaklaşık olarak 250 adet Türk firması faaliyet göstermektedir. Bu firmaların büyük bölümü hazır giyim sektöründedir. Bunlara örnek olarak Şık Makas (Cross Jeans), LC Waikiki, Tudors verilebilir. English Home, Adorn Home, Tuva Home firmaları ev tekstili alanında, Kar-tex ve Oğuz Tekstil de kumaş alanında faaliyet gösteren firmalardır. TARİŞ, Ülker, ETİ ve Marmara Birlik gıda sektöründe yer almaktadır. Türk firmaları ayrıca beyaz eşya sektöründe Beko, Vestel ve Grundig markaları ile Polonya pazarında yer almaktadır. Bunlara ilaveten Wezyr Travel turizm alanında, Hilal Lojistik ve Ekol Lojistik nakliye alanında Polonya’da yer alan Türk firmalarıdır.

Son olarak yaklaşık üç yıldır Polonya’da yaşayan bir Türk vatandaşı olarak Polonya pazarı hakkında şahsi gözlemlerimi ve önerilerimi paylaşmak isterim.

Polonya gelişmeye devam eden karayolu, demir yolu ağları ve Baltık Denizi kıyısında bulunan limanları ile Türkiye ile ticaret açısından lojistik yönden bir engeli bulunmayan bir ülkedir.
Polonya 2007–2013 arasında olduğu gibi 2014–2020 arasında da Avrupa Birliği yapısal fonlarının en büyük yararlanıcısı konumundadır. Bu fonların büyük bir kısmı altyapı yenileme çalışmalarına ayrılmaktadır. Dolayısıyla özellikle Türk inşaat firmalarına ciddi fırsatlar sunmaktadır.
Özellikle tekstil ve gıda alanında Türk firmalarının Polonyalıların gözünde iyi bir noktada olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Polonya hükümeti istihdam yaratan yabancı yatırımcılara ciddi kolaylıklar sağlamakta ve çeşitli teşviklerle ülkeye gelen yabancı yatırımcı sayısını artırmayı hedeflemektedir.
FDI Intelligence’ın raporuna göre; Polonya, Amerika ve Çin’in ardından üretim üzerine yabancı yatırım için en ilgi çekici üçüncü ülke konumundadır.
Büyük şehirlerdeki genç nüfusun büyük bölümü iyi derecede İngilizce konuşabilmektedir. Ancak 40 yaş ve üzeri nüfus için bunu söylemek zor. Özellikle KOBİ ölçeğindeki firmalarla ticari ilişki kurma aşamasında yabancı dil zaman zaman problem olabilmektedir.

Polonya’daki firmalar özellikle görüşmelerin başlangıcında bir temsilci veya danışman aracılığıyla görüşmeyi tercih etmekteler. Bu yöntem Polonya pazarına yeterince hâkim olmayan Türk firmaları için de faydalı olacaktır.
Polonya büyüyen ekonomisi, gelişen altyapısı ve artan global yatırımlarla son yıllarda Avrupa Birliği içinde önemi giderek artan ve dikkat çeken bir pazar konumundadır.

http://www.polonyadan.com/

TUID bizi Twitter da takip et, Facebook da ekle. RSS servisimize üye ol